keskiviikko 30. toukokuuta 2012

Eutanasia

Eutanasia (kreikkaa, eu-thanatos, hyvä kuolema) eli armokuolema tai armomurha on armosyistä tehty teko tai tekemättä jättäminen, joka aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman.
Eutanasian tarkoituksena on yleensä sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, ja se yleensä tehdään henkilön omasta tai hänen läheistensä vakaasta toivomuksesta. Eutanasian tarkoituksena voi myös olla elämän päättäminen ennen kuin parantumattomaksi tiedetty sairaus johtaa sietämättömään kärsimykseen. (Wikipedia)

Keskustelu eutanasiasta on ensimmäistä kertaa Suomen historiassa siinä vaiheessa, että asiasta suunnitellaan lakialoitetta. Armokuoleman - tai murhan sisällyttäminen maamme lakiin tulee olemaan yksi vaikeimmista päätöksistä joita eduskunta on joutunut tekemään. Toiselle armollinen merkitsee toiselle murhaa. Kokonaisuus on periaatteessa eettinen ongelma, mutta se muuttuu väistämättä poliittiseksi sillä hetkellä kun lakialoite eduskuntaan tulee.

Katson tarpeelliseksi tuoda esiin oman kantani syvästi kunnioittaman puoleeni puheenjohtajan Timo Soinin plokikirjoituksen jälkeen. Uskon, että Kristillisdemokraatteja lukuunottamatta mikään puolue ei kuitenkaan tule asettamaan "Puolueen virallista linjaa" eutanasian suhteen, vaan edustajille annetaan mahdollisuus toimia omantunnon ja etiikan mukaisesti.

"Eutanasian kannattajia on varmasti eri puolueiden – myös Perussuomalaisten äänestäjissä.  En istu päivääkään sellaisen puolueen johdossa, joka kannattaa puolustuskyvyttömien surmaamista.  Eutanasialla tai ilman
. Timo Soini, 20.5.2012"

Oma kantani on selvä, mutta haluan pohtia asiaa myös objektiivisesti ja käsitellä niitä ongelmia, joita lain muovaaminen tulee kohtaamaan. 

Eutanasia on ensisijaisesti uskonnollinen kysymys

Kristinusko ei missään ominaisuudessaan hyväksy eutanasiaa. Raamatun kuudes käsky Mooseksen kivitauluissa kertoo yksiselitteisesti: ”Älä tapa”. Kristityillä käsitys ihmiselämän pyhyydestä perustuu siihen, että elämän katsotaan olevan Jumalan, ei ihmisen itsensä, hallinnassa.

Eutanasian vastustajista suurin osa lienee kristittyjä - uskovaisia, jotka toimivat oman vakaumuksensa mukaan. Meidän on annettava heille oikeus vastustaa armokuolemaa. Timo Soini on harras katolinen ja toimii omatuntonsa ja uskonsa mukaisesti. Uskottoman voi olla vaikea ymmärtää miten mahdoton ajatus eutanasia hartaalle kristitylle on.

Minä en kuulu kirkkoon. Katson itseni luterialista etiikkaa arvostavaksi agnostikoksi. Ihmiseksi joka kunnioittaa kirkon yhteiskuntarauhaa ylläpitävää voimaa.

Isäni passiivinen eutanasia

Isäni kuoli vuonna 1992. Hän sairastui syöpään, mikä löydettiin liian myöhään - levinneenä ja tappavana. Voimakkailla hoidoilla hänen jäljellä olevaa aikaansa olisi kenties saatu pidennettyä muutamalla kuukaudella, mutta niihin olisi kuulunut massiivisia leikkauksia ja raskaita hoitoja. Isäni ilmoitti heti ettei halua niitä, ja toivoi lopun lähestyessä sen tulevan nopeasti ja tuskattomasti.

Isä vietti hyvän kesän - syksyllä kunto alkoi heiketä ja lopulta hän joutui sairaalaan. Hänelle annettiin ainoastaan nesteytys ja kipulääkitys. 18. marraskuuta 1992 hän nukkui rauhallisesti pois. Minä oli silloin 19-vuotias ja sillä hetkellä olin onnellinen siitä, ettei hänen tarvinut kärsiä - lopputuloksen me kaikki tiesimme koko ajan. Isä sai kuolla arvokkaasti, joskin me olimme onnekkaita - Suomessa on vain kaksi varsinaista saattohoito-kotia ja sairaaloissa asiat eivät aina mene näin hyvin...

Mikäli tilanne olisi ollut sellainen, että lopun terminaalivaihe olisi kestänyt viikkoja tai kuukausia - olisi niin isäni, niin kuin me kaikki läheisetkin hyväksyneet aktiivisen eutanasian.
Omien kokemusteni takia Esko Valtaojan ajatukset eutanasiasta koskettavat minua syvältä.(Katso myös: A-Studio 23.5.2012 Valtaoja-Räsänen keskustelu alkaa 10 min kohdalla).

Tästä huolimatta eutanasia lakina - tappaa elävä ihminen sisältää monia kysymyksiä joihin olisi löydettävä vastaus ennen sen hyväksymistä.

Väärinkäytökset pelottavat


Aktiivisessa eutanasiassa ihmisen elintoiminnot lopetetaan hänen tahdostaan. Yleensä se tehdään lääkkeiden avulla. Niissä maissa (Esim. Hollanti, Belgia ja Sveitsi), joissa eutanasia on aktiivisessa muodossaan laillinen, sen perusteet ovat seuraavan kaltaisia:
  • Potilas on pyytänyt eutanasiaa toistuvasti. Pysyvästi koomassa olevan potilaan tapauksessa otetaan huomioon potilaan etukäteen tekemä kirjallinen todistettu tahdonilmaus.
  • Potilas on oikeustoimikelpoinen ja täydessä ymmärryksessä
  • Potilas kokee sietämätöntä kärsimystä eikä tilanteen paranemisesta ole toivoa.
  • Lääkäri on ennen kuolinavun antamista neuvotellut potilaan tilanteesta kollegan kanssa.
Ongelmatilanteita syntyy, kun henkilö on sellaisessa tilassa, ettei hän  pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan. Lisäksi kuolemansairaan ihmisen oikeustoimikelpoisuus ei ole aina helposti määriteltävissä. Todennäköisesti hoitotestamentti tulee olemaan tärkein yksittäinen tekijä ongelmatilanteissa ja siitä pitäisikin tulla luonnollinen osa potilastietoja.

Pelätään myös, että eutanasian salliminen voisi johtaa tilanteeseen, että niitä tehtäisiin terveydenhuollon kustannusten vähentämiseksi myös silloin kun se ei ole henkilön oma vakaa tahto. Edellinen voi kuulostaa hurjalta, mutta kaikki kivet on syytä kääntää. Perinteistä saattohoitoa, jonka tila Suomessa ei ole kummoinen pitäisi kehittää voimakkaasti huolimatta mahdollisesta eutanasialaista.

Lääkärin etiikka ja vastuu

Eutanasia luonnollisesti jäisi lääkärin vastuulle ja toteutettavaksi. On kuitenkin mahdoton ajatus vaatia lääkäreitä toimimaan "pyöveleinä" vaikka kaikki osapuolet olisivat siihen vakaasti ja harkiten suostuneet. Luonnollisin ratkaisu olisi se, että eutanasiaa toivova potilas pystyisi itse käynnistämään toimenpiteen, mutta se ei ole aina mahdollista.

Keskustelu jatkuu