maanantai 27. helmikuuta 2012

Espoon Kaupungintalo Show - Esitys Valtuustossa tänään 27.2.2012 alkaen kello 1800

Kaupungintalosta keskustellaan jälleen,

Koska suurin osa olennaisista asian käsittelyyn liittyvistä dokumenteista näyttää unohtuneen tai on muutoin vaikeasti löydettävissä listataan niitä tähän.

Olennaisin päätösasiakirja on Kaupunginvaltuuston kokous 16.4.2010, Asia 7.

Linkki pöytäkirjaan

Pöytäkirjan liitteenä on tuona ajankohtana valtuutettujen tiedossa ollut materiaali. Siitä merkittävin on : "Otteita Espoon kaupungintalon perusparannuksen hankesuunnitelmatasoisesta tarveselvityksestä 20.9.2006, Arkkitehtitoimisto CJN Oy"

Länsiväylä kertoo tänään: "Teknisen toimen johtaja Olavi Louko arvioi, että perusteellisten korjauslaskelmien ja sisäilmatutkimusten valmistelu ja teettäminen kestää useita kuukausia. Selvitettävää on niin paljon, että todennäköisesti homma pitää myös kilpailuttaa. Euroja selvitystyö tulee Loukon arvion mukaan nielemään satoja tuhansia."

Taidanpa kysyä tänään Valtuustossa mitä eroa on perusteellisilla korjauslaskemilla ja sisäilmatutkimuksilla vuonna 2006 teetettyihin perusteellisiin korjauslaskemiin ja sisäilmatutkimuksiin? On selvä että on kiva järjestää töitä kavereille, mutta eikö tosiaan Espoosta löydy riittävästi poliittista selkärankaa puhaltamaan tätä pelleilyä poikki?

Ainoa fakta on edelleen se, että purkupäätös on lainvastainen.

Viittasiin asiaan jo pöytäkirjamerkinässäni 16.4.2010:

Tianen teki seuraavat pöytäkirjamerkinnän:
”- esittelijän esitys on ristiriidassa MRL:n säädösten kanssa (mm. 50 §, 58 §, 60 §, 116 §, 118 §, 125 §, 127 § ja 139 §) - esittelijän esitys rikkoo MRL:n 14 § nojalla annetun Espoon rakennusjärjestyksen, erityisesti 35 § ja 36 § osalta.”

Kansankielellä nykylainsäädäntö huomioiden tuo tarkoittaa sitä, että purkupäätökseen johtanut hallintoprosessi on ohittanut maankäyttö- ja rakennuslain määräämät menettelytavat ja rikkonnut Espoon rakennusjärjestyksen sääntöjä.

Kun Kokkonen esikuntineen pakeni talosta kovalla kiireellä vedoten homeeseen (Jota siellä ole koskaan mitattu) tilanne ajatui nykyiseen sekoiluun. Espoon kaupunki ei ollut aloittanut kaupungintalokorttelin asemakaavan muutosta (TÄMÄ olisi siis pitänyt tehdä ennen Valtuuston tuotavaa purkupäätöstä) osana radan pohjoispuolisen alueen kokonaisuudistusta.

Samalla on tältä osin sivuutettu mahdollisuus kaavoitusmenettelyyn liittyviin vaikutusten arviointiin, riittäviin selvityksiin sekä osallisten vuorovaikutukseen. Kaupungintalokorttelia ei tule irrottaa alueen muusta kaavoituksesta.

Kaupungintalon suojelutarpeesta ja sen mahdollisesta suojelusta ei ole tehty ratkaisuja. Kaupunki on rakennuslain mukaan velvollinen pitämään asemakaava alueella olevan rakennuksensa kunnossa.

Nykysuomen sanakirjaan tullaan joskus liittämään termi: "Espoon tapa" ja se ei todellakaan ole meille ylpeyden aihe.

Espoon tapa (Kunnallisessa päätöksenteossa) Virkamieslähtöinen tapa tehdä päätöksiä käyttämällä säädösten aukkoja ja ohittamalla hyvän hallintotavan menettelyn. Ylenkatsomus maanrakennus-lakiin ja kaupungin rakennusjärjestykseen. Toimittaa kiinteistöjalostusta, jota käytetään eril. etujen hankkimiseen. Virkakoneiston moraalin yleinen rappeutuminen korruptio.