lauantai 22. lokakuuta 2011

Historiallinen päivä - häpeällinen lista ...


21.10.2011 EU:sta tuli osa perustuslakiamme.


Seuraavana Asian käsittelyn aikana Perussuomalaisten tekemä muutosesitys ja lopullinen Eduskunnan päätös. Lopussa synkkää yksinpuhelua.Perustuslakivaliokunta 12. Lokakuuta 2011


PERUSTELUT

Vuoden 2010 valtiopäivillä antamassaan mietinnössä PeVM 9/2010 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen ja lakialoitteen (LA 44/2010 vp ) pohjalta muutettuna.

Perustuslain täydellisyysperiaatteen toteuttamisen kannalta valiokunta pitää edelleen tärkeänä myös sitä, että Suomen jäsenyys Euroopan unionissa nimenomaisesti mainitaan perustuslain tekstissä. (lyhennetty)

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011


VASTALAUSE

Perustelut

1, 94 ja 95 §

Mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ei ole tarpeellista sisällyttää perustuslain 1 §:ään, joten mainita tulee jättää pois.

Lissabonin sopimuksen myötä Suomen EU-jäsenyyttä voidaan pitää kansainvälisenä sopimuksena, jonka Suomi voi koska tahansa irtisanoa eduskunnan enemmistön päätöksellä, joten EU-jäsenyyden pitäminen valtiollisena perusratkaisuna ei ole perusteltua, vaikka EU-jäsenyydellä onkin vaikutusta Suomen täysivaltaisuuteen.

EU-jäsenyyden mainitsemisella valtiosääntömme yhteydessä on sitä paitsi tulkinnallista potentiaalia, ja maininta saattaisi yhdessä perustuslain pykäliin 94 ja 95 ehdotettujen muutosten kanssa antaa nykyistä väljemmät mahdollisuudet tulkita mm. toimivallan siirrot varsinkin Euroopan unionille siten, ettei niistä tarvitsisi päättää eduskunnassa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaan eduskunta voisi hyväksyä toimivallan siirrot äänten enemmistöllä tai päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Nykyisen perustuslain puitteissa muun muassa Lissabonin sopimuksen yhteydessä oli perusteltua esittää kanta, jonka mukaan sopimuksen hyväksymisestä olisi tullut päättää perustuslainsäätämisjärjestyksessä, tarvittaessa lakiehdotus kiireelliseksi julistaen.

Pykäliin 94 ja 95 ei tule tehdä ehdotettuja muutoksia, joilla entisestään helpotetaan toimivallan siirtoja Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle. Merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita. Siksi tällaisista Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävistä toimivallan siirroista tulee säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73 pykälän muodossa.

Ehdotus

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hylätään.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011

Tom Packalén /ps
Vesa-Matti Saarakkala /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

Ja sitten synkkään perjantaihin

Eduskunnan täysistunto
Perjantai 21. lokakuuta 2011 kello 13.01

PÄÄTÖKSET


Äänestyksessä eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin

jaa 118, ei 40, tyhjiä 1; poissa 40 (Ään. 1) (liite1)

Lakiehdotusten käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Ja se päättyi äänin 118-40, 1 tyhjä ja 40 poissa eduskunnan hyväksyessä vastoin kansan mielipidetta EU:n ottamisen perustuslakiin. Vaikka Keskusta ei halunut kaataa esitystä - siihen olisivat riittäneet vasemmistoliiton ja KD:n äänet. Niiden jotka vielä edellisessä eduskunnassa olivat lain hylkäämisen kannalla. Ministerinpaikat tekee ihmeitä aatteelle...

Maininnan poistaminen kaatui perustuslain käsittelyssä helmikuussa numeroin 134 - 30.
Poistamista kannattavia edustajia oli vasemmistoliiton, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien, sosialidemokraattien ja vihreiden eduskuntaryhmissä. Joukossa olivat muiden muassa nykyiset ministerit
Paavo Arhinmäki (vas.) ja Päivi Räsänen (kd.), jotka nyt ministerinsalkullaan patistivat puolueensa äänestämään hallituksen kannan mukaisesti. Tosin Arhinmäki ei kiireiltään ehtinyt tähän hänelle vähäpätöiseen käsittelyyn... Kaikki poissaolijat löytyvät pöytäkirjasta.

Miten kukaan kehtaa paeta vastuuta ja pidättäytyä tällaisesta äänestyksestä?

EU:n maininnasta perustuslakiin äänestivät hallituksen esityksen puolesta:
Voi olla että tätä nimilistaa katsellaan joskus tulevaisuudessa kun asian todelliset riskit alkavat tulla esiin. Nythän suurin osa kansasta ei taida edes ymmärtää mitä tämä voi tarkoittaa.

"Jaa" äänestivät seuraavat 118 edustajaa

Sauli Ahvenjärvi /kd

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr

Mikko Alatalo /kesk

Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Paavo Arhinmäki /vas

Jouni Backman /sd

Tuija Brax /vihr

Markku Eestilä /kok

Eeva-Johanna Eloranta /sd

Maarit Feldt-Ranta /sd

Tarja Filatov /sd

Christina Gestrin /r

Jukka Gustafsson /sd

Lars Erik Gästgivars /r

Satu Haapanen /vihr

Leena Harkimo /kok

Timo Heinonen /kok

Pertti Hemmilä /kok

Anna-Maja Henriksson /r

Rakel Hiltunen /sd

Anne Holmlund /kok

Jyri Häkämies /kok

Harri Jaskari /kok

Kalle Jokinen /kok

Mikael Jungner /sd

Jouko Jääskeläinen /kd

Antti Kaikkonen /kesk

Timo Kalli /kesk

Risto Kalliorinne /vas

Anne Kalmari /kesk

Ilkka Kanerva /kok

Ilkka Kantola /sd

Mika Kari /sd

Johanna Karimäki /vihr

Elsi Katainen /kesk

Jyrki Katainen /kok

Sampsa Kataja /kok

Pia Kauma /kok

Inkeri Kerola /kesk

Anneli Kiljunen /sd

Pauli Kiuru /kok

Mari Kiviniemi /kesk

Esko Kiviranta /kesk

Katri Komi /kesk

Anna Kontula /vas

Jukka Kopra /kok

Martti Korhonen /vas

Timo V. Korhonen /kesk

Johannes Koskinen /sd

Miapetra Kumpula-Natri /sd

Merja Kuusisto /sd

Merja Kyllönen /vas

Suna Kymäläinen /sd

Jukka Kärnä /sd

Seppo Kääriäinen /kesk

Sanna Lauslahti /kok

Eero Lehti /kok

Jari Leppä /kesk

Mika Lintilä /kesk

Päivi Lipponen /sd

Markus Lohi /kesk

Eeva Maria Maijala /kesk

Silvia Modig /vas

Riitta Myller /sd

Jari Myllykoski /vas

Outi Mäkelä /kok

Tapani Mäkinen /kok

Mikaela Nylander /r

Mats Nylund /r

Johanna Ojala-Niemelä /sd

Heli Paasio /sd

Sirpa Paatero /sd

Sari Palm /kd

Mauri Pekkarinen /kesk

Tuula Peltonen /sd

Raimo Piirainen /sd

Arto Pirttilahti /kesk

Tuomo Puumala /kesk

Antti Rantakangas /kesk

Juha Rehula /kesk

Eero Reijonen /kesk

Paula Risikko /kok

Markku Rossi /kesk

Päivi Räsänen /kd

Matti Saarinen /sd

Pertti Salolainen /kok

Kristiina Salonen /sd

Janne Sankelo /kok

Sari Sarkomaa /kok

Arto Satonen /kok

Anni Sinnemäki /vihr

Juha Sipilä /kesk

Jouko Skinnari /sd

Alexander Stubb /kok

Katja Taimela /sd

Hanna Tainio /sd

Astrid Thors /r

Eila Tiainen /vas

Kimmo Tiilikainen /kesk

Lenita Toivakka /kok

Jani Toivola /vihr

Ari Torniainen /kesk

Tytti Tuppurainen /sd

Oras Tynkkynen /vihr

Tapani Tölli /kesk

Kari Uotila /vas

Raija Vahasalo /kok

Sinuhe Wallinheimo /kok

Jan Vapaavuori /kok

Mirja Vehkaperä /kesk

Anu Vehviläinen /kesk

Pauliina Viitamies /sd

Pia Viitanen /sd

Anne-Mari Virolainen /kok

Erkki Virtanen /vas

Tuula Väätäinen /sd

Ben Zyskowicz /kok

Peter Östman /kd

torstai 6. lokakuuta 2011

Homeopaateille ja muille "mustan magian" harrastajille

Atomeja syömällä terveeksi?

Erilaiset vaihtoehtoisen lääketieteen keinot ovat nostaneet suosiotaan tasaisesti ilman kovin näkyvää kritiikkiä. Huomattavasti useimmin näen positiivisesti kirjoitetun artikkelin jostain hoidosta, kuin kriittisen kannanoton sen toimivuudesta. Tosiasioihin perustuvat puheenvuorot rajoittuvat 90%:sti sähköiseen mediaan ja ovat yksittäisten henkilöiden kirjoittamia.

Homeopatian kehitti saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann. Hänen aikanaan lääkkeet olivat vielä luonnontuotteita ja usein hyvin myrkyllisiä. Potilaita kuoli yliannostuksiin siinä kun sairauksiinkin. Hahnemann alkoi tutkia aineiden laimentamista ja huomasi, että mitä enemmän hän laimensi kiniiniä, sitä pienemmillä sivuvaikutuksilla se parantaa Malarian.

Laimentamisesta tuli homeopaattisten tuotteiden valmistuksen perusohje. Lääkeaineita valmistetaan eri vahvuisina erilaisten asteikkojen mukaan.

Jos valmisteen vahvuus on 12C tai 24D, grammassa tällaista valmistetta olisi vaikuttavaa ainetta teoreettisesti vain 0,000000000000000000000001 grammaa. Tämä on pienempi kuin vetyatomin massa.

Tästä syystä vaikutus perustuu kantaliuoksen (veden) muistiin. Tästä tutkimuksesta ranskalaiselle immunologi Jacques Benvenistelle myönnettiin Kemian lg Nobel vuonna 1991. Hänet palkittiin toistamiseen vuonna 1998 jatkotutkimuksistaan. Suomen Homeopaatit ry. kirjoittaakin 15.8.2011: "Homeopatian arvoitus selviämässä: Teho perustuu veden muistiin."

Homepaattisten valmisteiden valmistusta valvoo EU-lainsäädäntö.

Homeopatian vahvin, ja ainut toimiva rohto on Placebo. Lisäksi homeopatia näyttää tutkimuksen valossa vaikuttavan homeopaattisten lääkäreiden empaattisen ja ihmisen huomioivan hoitoasenteen vuoksi.

Homeopatia liiketoimintana voisi periaatteessa jatkua, mutta kaikki lääketieteellinen terminologia ja sairauksien parantamiseen viittaavat lupaukset on poistettava sen yhteydestä. Toisaalta kyse on puhtaasti huijauksesta - vaikkakin usein vilpittömällä mielellä tehdystä. Hömppähoitojen ja taikureiden lista on luonnollisesti pidempi kuin vain homeopatia, mutta siitä joskus tulevaisuudessa enemmän.

On äärettömän vaarallista että toisinaan julkisuuden henkilöt ja poliitikot puoltavat näitä uskomushoitoja ja esiintyvät niiden tapahtumissa. Eikä se riitä - Heidi Hautala on EU:ssa vaatinut homeopatiaa KELA-korvausten piiriin.

Sirpa Pietikäinen
, Heidi Hautala, Liisa Sulkakoski jne...

Suomeen pyrittiin saamaan luontaishoitoja rajoittava ns. puoskarilaki. Mutta se valitettavasti kaatui.

Tästä linkistä lisätietoja homeopatiasta.

tiistai 4. lokakuuta 2011

Samaa sukupuolta olevien oikeudet - Persut, Homot, adoptio ja hieman kirkkohistoriaa

En ole koskaan aiemmin ottanut kantaa samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen tai oikeuksiin. Nyt näyttäisi olevan sen aika.

Aihe on noussut taannoisen Ajankohtaisen Kakkosen Homokeskustelun jälkeen pinnalle ja on nyt varsin ajankohtainen. Samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeus on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Sateenkaariperheillä on ollut vuodesta 2009 oikeus perheen sisäiseen adoptioon.

"Perheen sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Sisäinen adoptio on mahdollinen silloin, kun lapsella on vain yksi juridinen vanhempi, mutta käytännössä kaksi (tai useampia) sosiaalista vanhempaa."

En lähde käsittelemään tässä tekstissä sukupuolineuraalin avioliittolain ja siihen liittyvän adoptio-oikeuden kaikkia kiemuroita koska se vaatii oman kirjoituksensa. Tuon kuitenkin esille joitain ajatuksia joilla olen muodostamassa omaa kantaani. Kokonaisuus on kaikkea muuta kuin yksinkertainen.


PERSUT ja HOMOT

Puoluettani pidetään hyvin konservatiivisena suhteessa homoseksuaalisuuteen ja se on varmasti totta. Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma kertoo puolueen kannan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuteen:

"Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon, sillä avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen välillä solmittavaksi. Nykyinen parisuhteen rekisteröinti turvaa samaa sukupuolta oleville pareille heille kuuluvat oikeudet, eikä oikeuskäytäntö siten ole syrjivä. Oikeutta adoptioon emme anna samaa sukupuolta oleville pareille. Perussuomalaiset eivät ole hyväksyneet myöskään hedelmöityshoitojen antamista yksinäisille naisille tai naispareille."

Persupuolue ei kuitenkaan ole mikään homofobinen homojien vastustuspuolue kuten joskus annetaan ymmärtää. Puolueen kollektiivinen suhtautuminen on uskoakseni hyvin samankaltainen kuin Kokoomuksella tai Keskustalla ja todennäköisesti lievempi kuin Kristillisillä. Ehkä hieman kahta ensin mainittua jyrkempi adoptio-oikeuskysymksessä.

Vaikka olemmekin median erityisessä suosiossa ja yksittäisten kansanedustajien ajatukset sopivasti tulkittuna pääsevät aina lehtien etusivuille, ei kannata langeta ansaan ja yleistää.

Perussuomalaisena minulle on jokseenkin yhdentekevää jos joku haluaa kutsua minua persuksi. Toki termin käyttö -varsinkin sen jälkeen kun se katsottiin epäasialliseksi eduskunnassa kertoo toki heti käyttäjän asenteesta. Jukka Relanderin kolumni tältä aamulta on hyvä esimerkki miten termiä on nyt alettu käyttää.

HOMOT ja ADOPTIOT

Samaa sukupuolta olevien parien sisäinen adoptio perusteltiin lapsen oikeuksilla. Samoilla perusteluilla esim. SETA puhuu sukupuolineutraalin avioliiton puolesta. Täysin samalla "lasten asema"-kortilla sitä myös vastustetaan.

On lähtökohtaisesti eriskummallinen tilanne, että muutosta aikuisten oikeuteen sekä puolletaan, että vastustetaan samalla peruskäsitteellä. Tämä jo kertonee sen, että yhtä totuutta ei ole olemassa. Sitä ei löydy myöskään asiasta tehdystä laajasta selvityksestä.

Lesbopareilla on käytännössä mahdollisuus saada lapsi siten, että toinen osapuoli hankkiutuu keinohedelmöitys-hoitohin. Parilla ei ole näin mahdollisuutta edes sisäiseen adoptioon, mutta sosiaalisesti sateenkaariperhe syntyy. Se, että perheen toinen pää ei juridisesti ole lapsen äiti voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi biologisen äidin kuoltua huoltajaa määriteltäessä. Nykytilanne ei ole lasten oikeuksien perusteella hyvä. Käytäntö jossaa yksinäinen henkilö voi mennä hedelmöityshoitoihin (lesbo tai hetero) näin helposti sisältää mielestäni liikaa riskejä - tästä aiheesta tulevaisuudessa enemmän.

Toisaalta se, että nainen voi yksin hankkia lapsen keinohedelmöityksen kautta synnyttää valtavan epätasa-arvon. Mielenkiintoinen yksityiskohta on siis se, että SETA ajaa vaatimuksillaan vahvasti miesten oikeuksia.

KIRKKOHISTORIAA

Kirkko on vastustanut voimakkaasti sateenkaariperheiden adoptioita ja samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Tämä on ollut kristillisen kirkon näkemys ainakin 1300-luvulta. Raamattu ei käsittele homoseksuaalisuutta itsenäisenä aiheena, mutta viittauksia laajempien kokonaisuuksien yhteydestä voidaan löytää. (Room.1:21s, 1 Kor.6:9, 1 Tim.1:10, 5 Moos.23:18-19). Ainut erikseen mainittu syy Sodoman ja Gomoran hävitykseen sen varsinaisessa kuvauksessa (1. Moos. 19:24–25) oli "miesten uhkaus raiskata mies".
Sodoman nimestä onkin sittemmin johdettu sana sodomia.

Raamattu käsittelee asian täysin yhdyntäkeskeisesti ja kuvailee sen taustaksi poikkeuksetta epäjumalapalveluksen tai moraalisen rappiotilan, sekä motiiviksi yltiöpäisen kiiman tai muuukalaisvihan.

Homoseksuaalisuus oli antiikin Kreikassa (pederastia) ja Roomassa pääosin hyväksyttyä, mutta sekin käsitettiin vain yhdyntänä. Joitan homo-avioliittoja tunnetaan. Tällaisen solmi esimerkiksi Keisari Nero - kahdesti. Virallisesti miesten väliset suhteet kielsi kristitty keisari Konstantinus II.

On siis selvää, että olemassa olonsa yhteen kirjaan perustava kirkko on tulkinnut näkökulmansa sen mukaisesti. Raamatussa ei mainita yhtään positiivista kohtaa koskien samaa sukupuolta olevien suhdetta, joten varsinaisesti se ei jätä tulkinnalle varaa. Ei edes modernille jos sitä pidetään Jumalan sanana.

On olemassa tutkimuksia joiden mukaan alkukirkon aikana samaa sukupuolta olevien kesken olisi solmittu avioliittoja, mutta debaatti erityisesti Alan Brayn ja John Boswellin tutkimuksien tuloksista käy kuumana ja ne on kyseenalaistettu. Itselläni ei ole substanssia arvioida tutkimuksia. Kummankin tutkijan kerrotaan olleen uskonnollisia katolilaisia ja homoseksuaaleja, joten on mahdollista että taustalla on ollut inhimillisiä syitä todistaa samaa sukupuolta olevien suhteen oikeutus kirkon sisällä.

Alkukirkon suhdetta homoseksuaalisuuteen on tutkittu siitä syystä, että se Raamattu jota tänä päivänä luemme ei välttämättä vastaa sitä sanomaa, joka 2000-vuotta sitten on tunnettu. Raamattua on kirjoitettu satojen vuosien aikana. Siitä on poistettu ja siihen on lisätty tekstejä. Raamatun suhtautuminen naisiin ja naispappeuteen näyttääkin syntyneen vasta 100-vuotta ajanlaskun alkamisesta ilman Jumalan sanaa tai Jeesusta - miesten kesken.

Allekirjoittanut ei itse kuulu kirkkoon pääosin siitä syystä, että raamattuun perustuva luterilaisuutemme ei oikein kestä lähdekritiikkiä. En ole kuitenkaan ateisti ja kannatan voimakkaasti sitä Luterilaista etiikkaa joka hyvin pitkälle on suomalaisuudenkin perustana.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Mielestäni samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkossa ei ole poliitikkojen asia. Sen kuuluisi olla kirkon oman päätösvallan alla. Suomessa kirkko on kuitenkin osa valtiota ja on toimittava sen mukaan. Jos kirkko alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia ja hyväksyy heidän adoptio-oikeutensa uskonto menettää uskottavuutensa. On selvä, ettei raamattua pidä ottaa kirjaimellisesti. Ajan henki -niin kirjan kirjoittajien kuin nykyinen on otettava huomioon. On kuitenkin mahdotonta ajetella että Jumalan sanaksi luokiteltua informaatiota käsitellään täysin päinvastaisesti aina tilanteen muuttuessa. Kirkon ei pitäisi tulkita raamattua tai kristinuskoa varomattomasti.

Nykyisen lainsäädännön takia näyttäisi siltä, että lasten oikeudet paranisivat mikäli naispareilla (Jotka voivat sen lapsen joka tapauksessa hankkia) olisi mahdollista muodostaa adoption kautta juridinen perhe. Tämä on tietysti sukupuolten tasa-arvon kannalta täysin mahdoton ajatus.

Yleisesti perustellaan sateenkaari-adoptioiden kieltämistä sillä, että lapsella pitäisi olla oikeus isään ja äitiin. On mielestäni selvää, että tasapainoinen perhe josta löytyvät mies ja nainen on hyvä malli. Ilman toista vanhempaa kasvavat lapset kohtaavat enemmän haasteita. Pienelle pojalle isä ja tytölle äiti ovat kiistämättä tietynlaisia roolimalleja oman sukupuolen saloihin.

Ei ole olemassa sukupuolineutraalisuutta vaikka toisin joskus väitetään. Me olemme tyttöjä tai poikia, sukupuoli on biologinen käsite. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että sukupuolen pitäisi olla kahlitseva tai poissulkeva tekijä.

Ei ole näyttöä siitä, että homoparin kasvattama lapsi kasvaisi automaattisesti kieroon, mutta ei ole liioin tutkimuksiakaan. Adoptio-oikeutta perustellaan myös sillä, että adoptio-lapsi on aina toivottu ja pitkään harkittu - tai että monissa moniongelmaisissa heteroperheissä vahinkolapset ovat kiistämättä huonossa asemassa. Jälkimmäisen kaltaisille perheille ei tosin adoptiolasta annettaisi - prosessi on nimittäin äärimmäisen tarkka.

Vaikka adoptio-oikeus annettaisiin - kuinka helposti samaa sukupuolta oleva pari saisi lapsen adoptoitua? Suomessa lapsen adoptioon luovuttava pystyy vaikuttamaan siihen mihin lapsi menee. Kuinka moni antaisi lapsen kahdelle miehelle tai naiselle? Ulkomaiset adoptiot esimerkiksi Kiinasta samaa sukupuolta olevalle parille eivät myöskään onnistuisi.

Sukupuolineutraali avioliittolaki ja sitä kautta adoptio-oikeus on voimassa jo useissa maissa.

Mikäli sukupuolineutraali avioliitto ja adoptio-oikeus tullaan hyväksymään en näe siinä suurta ongelmaa. Adoptioprosessi on niin pitkä ja monimutkainen, että uskon kaikkien adoptiota hakevien pariskuntien olevan kyvykkäitä vanhemmiksi. Perheen ulkopuolelta adoptoitujen lasten määrä tulisi joka tapauksessa olemaan marginaalinen ja tätä kautta naispareilla olevat ja heille tulevat lapset (Joita on ja tulee olemaan moninkertainen määrä) saisivat paremman juridisen suojan. Luterilaiselle kirkolle tilanne olisi ongelmallinen kuten aiemmin kerrottu.

Historiallisesti yhteiskunnallisten arvojen muutos on poikkeuksellisen nopeaa. Homoseksuaalisuus oli vielä 40-vuotta sitten rikos ja vuoteen 1981 sairaus. Onko yhteiskunta valmis siihen, että lapsella on kaksi äitiä tai isää?