tiistai 8. marraskuuta 2011

Valikoitua tiedotusta - a la Espoon Kuvataitelijat ry.

Espoon Kuvataitelijoiden ja erityisesti Taidelainaamo LAINAn tilanteesta on keskusteltu Kulttuurilautakunnassa ja nyt EKT on aloittanut mediakampanjan.

Asian taustoista enemmän aiemmassa tekstissäni.

Espoon Kuvataiteilijoiden toimintatavat nykyisen mediakampanjansa aikana eivät ole ainakaan lisänneet yhdistyksen luottamusta Kulttuurilautakunnan silmissä.

Kampanja on toteutettu pääosin seuraavalla tavalla:

"...Espoon Kuvataiteilijat ry:n toimintojen säilyttämisen puolesta. Tämä adressi on vetoomus Espoon Kuvataiteilijat ry:n: Galleria AARNIn, Grafiikanpaja IIKKAn ja Taidelainaamo LAINAn säilymisen puolesta! Espoon kulttuurilautakunta pyrkii aiheettomasti irtisanomaan Espoon Kuvataiteilijat ry:n ja Espoon kaupungin välisen yhteistyösopimuksen. "

Kuten useaan otteeseen aikaisemmin todettu: Galleria AARNI, Grafiikanpaja IIKKA ja Taidelainaamo LAINA eivät ole vaarassa. Minkäänlaisia keskusteluja niiden lakkauttamiseksi ei ole käyty. Mitä tulee aiheettomaan irtisanomiseen, niitä aiheita löytyy tuossa aiemmassa tekstissäni.

Ja lisää näyttää tulevan.

On paheksuttavaa kerätä nimiä virheellisillä perusteilla ja syyttää Kulttuurilautakuntaa espoon kuvataiteen alasajosta. Allekirjoittanut on saanut jo useita viestejä, joissa tiedustellaan miksi olemme sulkemassa yllä mainittuja toimintoja. Kun sitten yritän kommentoida asiaa forumeilla tai Facebookissa, kommenttejani poistetaan.Galleria AARNin Facebook sivulla asiasta kiinnostunut henkilö kysyi "miksi yhteistyö halutaan lopettaa?".
EKT:n edustaja vastasi "Päätös tehtiin ohi esityslistan. Kulttuurilautakunta ei ole suostunut perustelemaan päätöstään mitenkään. Kulttuurilautakunta ei vastaa yhteydenottopyyntöihin"

Jätin keskusteluun oman selvitykseni asian taustoista. Selvitys on minun - ei kulttuurilautakunnan lausunto, mutta lautakunta on tietoinen siitä ja kaksi jäsentä on erikseen ilmoittanut sen olevan hyvä yhteenveto.Se poistettiin EKT:n toimesta.

Kulttuurilautakunta ei vastaa yhteydenottopyyntöihin mutta kun se vastaa niin vastaukset hävitetään. Ja huhut jatkavat kulkuaan.

Lisätty 12.11.2011:Pekka Hannulan kirjoitus aiheesta:

-

-

perjantai 4. marraskuuta 2011

Espoon Kuvataiteilijat ry. - Miksi Espoon Kulttuurilautakunta on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta?

Espoon Kuvataitelijat ry. (myöh. EKT) on 1969 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on edistää espoolaisten taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia ja tuoda esille paikallista tuotantoa kuntalaisille.

Yhdistys ylläpitää Taidelainaamo
LAINAA Ison Omen kauppakeskuksessa, Taidegalleria AARNIA WeeGee-talossa, sekä Grafiikan työpaja IIKKAA samassa paikassa. Vuonna 2011 yhdistys avasi netissä toimivan taidelainaamo AINAn.

Espoon Kulttuurilautakunta on joutunut seuraamaan yhdistyksen toimintaa aktiivisesti syksystä 2010, jolloin sen tietoon tuli yhdistyksen toiminnasta tehty selvityspyyntö.

Kulttuurilautakunnalla ei ole ollut intressiä käsitellä asiaa julkisuudessa enempää, kuin satunnaisten toimittajien haastattelupyynnöt. Nyt kuitenkin EKT on aloittanut
julkisen kampanjan Addressit.com sivuilla, Facebook-sivuillaan ja sähköpostitse, ja koska tilannekuvaus siellä on jokseenkin puutteellinen, katson olevani pakoitettu selvittämään asian tilan Kulttuurilautakunnan jäsenenä.

Vastaan tämän kirjoituksen oikeellisuudesta ja otan siitä täyden juridisen vastuun. Tämä kirjoitus ei ole Espoon Kulttuurilautakunnan tiedontanto, vaan allekirjoittaneen selvitys asioista joita Kulttuurilautakunnassa on EKT:n liittyen käyty.

Tällä hetkellä EKT rummuttaa nettivisuillaan ja Facebookissa seuraavaa:

"Hyvät taiteen ystävät, tarvitsemme apuanne!

Netissä voi käydä allekirjoittamassa adressin Espoon Kuvataiteilijat ry:n toimintojen säilyttämisen puolesta. Tämä adressi on vetoomus Espoon Kuvataiteilijat ry:n Galleria AARNIn, Grafiikanpaja IIKKAn ja Taidelainaamo LAINAn säilymisen puolesta!

Espoon kulttuurilautakunta pyrkii aiheettomasti irtisanomaan Espoon Kuvataiteilijat ry:n ja Espoon kaupungin välisen yhteistyösopimuksen. Tämä vaarantaa kaiken yhdistyksen ylläpitämän kuvataidetoiminnan Espoossa.

Linkki adressiin:

http://www.adressit.com/espoon_kuvataiteilijat_ryn_puolesta"Galleria AARNin Facebook sivuilla yhdistys vastaa kysymykseen: Miksi Espoon kaupunki haluaa lopettaa yhteistyön seuraavasti:

Galleria AARNI Päätös tehtiin ohi esityslistan. Kulttuurilautakunta ei ole suostunut perustelemaan päätöstään mitenkään. Kulttuurilautakunta ei vastaa yhteydenottopyyntöihin.Ilmeisesti EKT:n hallitus ei ole tiedottanut jäsenilleen asioista, joista sen kanssa on keskusteltu vuoden ajan, tai sitten yhdistys jakaa tietoisesti täysin virheellistä informaatiota.


Espoon kaupungilla tai Kulttuurilautakunnalla ei ole minkäänlaisia suunnitelmia Galleria AARNin, taidelainaamo LAINAn tai grafiikanpaja IIKKAn lakkauttamiseksi. Toimenpiteillä Espoon kulttuurilautakunta haluaa pääsääntöisesti varmistaa taidelainaamon toiminnan jatkumisen.

EKT on syyttänyt tilanteesta toista espoolaista kuvataiteilijoiden yhdistystä Espoon Taitelijakilta ry:tä ja sen johtohenkilöitä. Kyseisellä yhdistyksellä ei ole mitään tekemistä kulttuurilautakunnan tämän hetkisten päätösten taustalla. Pyrin välttämään tässä tekstissä taiteilijajärjestöjen keskinäisiä riitoja ja niitä seuranneita syytöksiä. Tulen keskittymään vain siihen faktatietoon joka myös Kulttuurilautakuntaa on kiinnostanut.1. OSA

Sivistytoimenjohtaja Aulis Pitkälä oli vastaanottanut 12.5.2010 selvityspyynnön koskien EKT:n toimintaa. Selvityspyynön vastaus ei ollut edes esityslistalla, kun elokuun 2010 Kulttuurilautakunnan kokouksessa Aulis Pitkälä laittoi sen kiertämään - kokouksen aikana. Hän totesi, että kyse on taiteilijoiden keskinäisestä valtataistelusta eikä muusta. Olin ainut kuka tutustui tuohon selvityspyyntöön. Sen taustalla olivat EKT:n entinen puheenjohtaja Pertti Summa ja hallituksen jäsen Ilppo Alho. He erosivat EKT:n hallituksesta 2008. Ilmeisesti EKT:n syytöksen taustalla Killan osallisuudesta nykytilaan perustuvat yhdistysten johtohenkilöiden keskinäisiin ristitiitoihin.

Helsingin Sanomat kiinnostui asiasta ja teki ensimmäisen
jutun. Tässä Pitkälä myöntää ylimääräisen tuen maksun: ""Yhdistys on hoitanut ne tehtävät, joiden hoitamiseen kaupunki on avustusta antanut. Emme voi edellyttää, että kaikki rahat olisi käytettävä. Ei niitä rahoja ryhdytä takaisin perimään", sanoo kaupungin sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä"

Ensimmäinen kosketukseni EKT:hen oli aikomus osallistua heidän syyskokoukseensa 25.10.2010 - luonnollisesti ilman puhe- ja äänioikeutta.
Kaupunginvaltuuston(vara) ja Kulttuurilautakunnan jäsenenä allekirjoittanut oletti, että yhdistyksen hallitus luonnollisesti antaa tuon mahdollisuuden
. Olin suullisesti saanut tälle siunauksen vapaan sivistystyön johtajalta Piia Rantalalta ja Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jasminiitta Lumpeelta.


Pääsyni kokoukseen evättiin, vaikka korostin avoimen yhteistyön tärkeyttä ja viittasin ed. mainittuun selvityspyyntöön . Juridisesti heillä tietenkin oli tähän mahdollisuus ja he vetosivatkin standardipykälään säännöissään, joka kuitenkin antaa hallitukselle mahdollisuuden – halutessaan, kutsua kokoukseen kuka tahansa ulkopuolinen.
Pyysin merkitsemään pöytäkirjaan pyrkimykseni päästä seuraamaan kokousta – jätin pyynnön kirjallisena - pyytämättä kuittia. Pöytäkirjaan asiaa ei kirjattu.

Mistä selvityspyynnössä sitten oli kysymys:

Espoon Kuvataitelijat ry. ja Espoon kaupunki olivat tehneet yhteistyösopimuksen 23.8.2001.

  • Sopimuksessa määritellään Taidelainaustoiminta Ison-Omenan liikekeskuksessa. Kaupungin tuki kattaa sopimuksen mukaan vuokran ja taidelainaamon hoitajan palkan.

  • Sopimus velvoittaa Espoon kaupungin valvomaan sen toteutumista vuosittaisin toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä lainaamotoimintaan liittyvän muun yhteistyön puitteissa.

  • Uusi Standardimallin mukainen yhteistyösopimus, minkä Kulttuurilautakunta tekee kaikkien vuosiavustuksen piirissä olevien tahojen kanssa, tehtiin myös EKT:n kanssa Joulukuussa 2010, mutta se ei erittele toimintoja tai niiden rahoitusta. Alkuperäinen sopimus taidelainaamosta on siis edelleen voimassa.EKT määrittää taidelainaamon sisäisissä sopimusehdoissa taiteilijalle toimintansa periaatteet. Taidelainaamoehdot –asiakirja on osa taiteilijan ja taidelainaamon keskinäistä välityssopimusta, joka hyväksytään jokaisen lainaussopimuksen laatimisen yhteydessä erikseen. Se sisältää seuraavan määritteen:§7 Espoon Kuvataiteilijoiden perimä välityspalkkio lasketaan teoksen arvonlisäverottomasta arvosta. Välityspalkkion suuruuden (max.25%) määrittää yhdistyksen hallitus. Välityspalkkio saattaa vaihdella hieman kuukausittain, koska sen suuruus perustuu kulutusvastaavuuteen. Taidelainaamotoiminta on jäsenille ja kuntalaisille suunnattu yhdistyksen tuottaman palvelu, jonka ei ole tarkoitus tuottaa liiketaloudellista voittoa.” Säännöt olivat voimassa ainakin viimeiseen syyskokoukseen 2011.

Vuonna 2009 välityspalkkio oli nostettu 25%:iin ja taidelainaamotoiminnan arvioitu tuotto vuodelle 2010 on ollut aiempia huomattavasti suurempi. Tuotto on kasvanut tasaisesti ja Kaupungin avustusta on jätetty käyttämättä vuosina 2008-2010 iso osa siihen varattuun toimintaan (taidelainaamo). Yhdistys on kirjanpidollisilla toimenpiteillä pyrkinyt laskemaan voittoaan vuoden lopussa mahdollisimman paljon. Yhdistys on rikkonut toiminnallaan omia sääntöjään koska kuluvastaavuus ei ole toteutunut ja yhdistys on tuottanut tarkoituksellisesti liiketaloudellista voittoa.

Yhdistys perustelee voittoa aiempien vuosien tappiollisilla tuloksilla, mutta itse asiassa esim. vuonna 2007 tehty tappio aiheutui juuri kirjanpidollisesta toimenpiteestä, (Nk. vuosipalkkakertymän 13 800 EUR ensikertainen kirjaaminen päättyvän tilivuoden 2007 tapahtumaksi) jolla tulos yritettiin nollata. Iilmeisen laskentavirheen takia taseen loppusumma oli 17000 EUR negatiivinen. Tuloslaskelmassa vuoden 2007 tulos oli – 9600 EUR tappiolla. Ilman vuosipalkkakertymän kirjaamista olisi tilivuosi 2007 ollut voitolla n. 4000 EUR.

Avustusta sanotaan yleiskatteiseksi Aulis Pitkälän vastineessa 2.9.2010, mutta alkuperäisen sopimuksen mukaan näin ei ainakaan taidelainaamon osalta ole ollut, vaan avustus on kohdistettu lainaamoon ja sen hoitajan palkkaan. Tässä tapauksessa se, että EKT ei ole kohdistanut kaupungin tukea siihen määrättyyn toimintaan ja rikkoo sopimusta.

Espoon Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteissa on seuraava teksti:

Avustuksen saamisen ehtona voi olla esim. se, että avustus tulee käyttää tiettyyn tarkoitukseen tai tietyn yleishyödyllisen yhteisön puitteissa tapahtuvaan voittoa tavoittelemattomaan toimintaan.

Yhdistyksen tarpeettomalla provisiomaksujen keräämisellä ei ole mitään tarkoitusta. Vuoden lopussa ylimääräistä rahaa on pyritty selvästi ”polttamaan” tilinpäätöksen tuloksen saamiseksi lähelle nollaa.

Aikaisempina vuosina EKT:llä oli muuttuva provisio sen mukaan, miten hyvin lainaamo tuotti. Laskentakaavio oli optimoitu siten, että vuoden tulos olisi 0, silloin kun siihen on sijoitettu talousarvioon merkitty ja kaupungilta saatu avustus (30000 – 35000 €)

Kokonaisuutena, on EKT saanut kaupungilta vuosina 2008 – 2009 tilinpäätöksien mukaan 46 000 EUR avustusta, joka on käytetty muuhun, kuin sopimuksessa määrättyyn toimintaan.

Yhdistyksen toiminta on ollut moraalisesti arveluttavaa, koska se on syntynyt tietoisesti välityspalkkiota nostamalla. Espoon Kuvataiteilijat ry. on yksi Espoon suurimmista yksittäisistä julkisen tuen saajista. (Vuoden 2010 avustus 183 415 €)

Espoon kaupunki ei asianomistajana ole esittänyt vaatimusta avustusten takaisin perimisestä.OSA 2.


Espoon Kuvataiteilijat ry:n toiminta ei ole edellä esitettyjen taloudellisten yksityiskohtien suhteen ollut asiallista, mutta Kulttuurilautakunnan suurin huolenaihe tällä hetkellä on Taidelainaamo LAINAn nykytila. Kulttuurilautakunta ja sen jäsenet ovat saaneet palautetta lainaamon toiminnasta ja sitä on käsitelty myös julkisesti. (Otso Kantokorpi: Näyttelykuvia, Retki Isoon Omenaan

http://alastonkriitikko.blogspot.com/2011/09/nayttelykuvia-460-461-retki-isoon.html)TAIDELAINAAMON MERKITYS KAUPUNGILLE  1. Taidelainaamon idea on tarjota espoolaisten kuvataitelijoiden teoksia kaupunkilaisille ostettavaksi tai vuokrattavaksi.

  2. EKT on valittu taidelainaamon ylläpitäjäksi, jotta tarjonta olisi taiteellisesti korkeinta tasoa. EKT:n ja Espoon Taitelijakillan ristiriitojen takia on vaara että tämä ei toteudu.

  1. Ilman järkevää syytä nostettu provisio on lisännyt taulujen myynti- ja vuokrauskustannuksia kaupunkilaisille ja pienentänyt taiteilijoiden korvausta. Taidelainaamo on äärimmäisen hyvä tapa myös taiteilijoiden oman toiminnan tukemiseksi koska he saavat siitä tuloja – sen sijaan, että ainut tukimuoto olisi suora apuraha.

  2. Tarpeettomasti kerätty provisio on suoraan pois taiteilijoiden toimeentulosta ja siten kasaa paineita kaupungin suorien taitelija-avustusten jaossa. Sivistystoimen valmiudet taiteilija-apurahojen määrän kasvattamiseen ovat hyvin heikot.

Espoon Kuvataiteilijoilta saadun selvityksen mukaan vuoden 2011 tammikuun alusta elokuun loppuun mennessä taidelainaamo LAINA:sta lainauksia on ollut 81 kpl, kun lainauksia oli vastaavalta ajalta vuonna 2010 182 kpl, vuonna 2009 187 kpl ja vuonna 2008 159 kpl. Saadusta selvityksestä ilmenee, että taidelainaamon lainausmäärät ovat huomattavasti pienentyneet tänä vuonna ja verrattuna kahteen edelliseen vuoteen ovat määrät puolittuneet.

Espoon kaupungin ja Espoon Kuvataitelijat ry:n välillä on tehty vuoteen 2014 voimassa oleva yhteistyösopimus. Kulttuurilautakunnan perusteet yhteistyölinjauksista määrittelevät:

kaupungin edustajien huolehdittava siitä, että yhteistyösopimusten kautta voidaan parhaalla tavalla edistää kuntalaisten parasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin maksaman avustuksen odotetaan tuottavan mahdollisimman paljon lisäarvoa eli avustukset käytetään kustannustehokkaasti. ”

Kulttuurilautakunta on huolestunut taidelainaamon nykytilasta ja EKT:n strategiasta sen parantamiseksi. Yhdistyksen toiminta on välillä ollut käsittämätöntä. Keväällä 2011 EKT lupasi lahjoittaa osan tuotoistaan hyväntekeväisyyteen, mutta elokuun lopussa se sanoi irti pitkäaikaisen taidelainaamon hoitajansa taloudellisiin syihin vedoten.


Lisäys 6.11.2011 www.adressit.com:ssa syntyneen kiihkeän keskustelun jälkeen.

Tämä on kommenttini keskusteluun:

Näyttelyissä ja erityisesti museoissa tauluja ei myydä (Myyntinäyttelyissä toki yritetään myydä).

Taidelainaamo on kuitenkin sellainen palvelu kaupunkilaisille, jossa lähtökohtaisesti vuokrataan ja myydään tauluja. Jos taidelainaamossa ei ole taide-esineitä joita kukaan ei halua, silloin sen funktio ei toimi. Jos halutaan pitää taidelainaamo kalliilla liikepaikalla Isossa Omenassa siellä pitäisi olla valikoima josta kaupunkilainen silloin tällöin tekee hankinnan. On syytä pohtia tarvitseeko EKT taidelainaamoa mikäli kysyntä laskee koko ajan tai säilyy edes nykyisellä tasolla.

Kaupunki ei todellakaan ole vaatinut EKT:lta tiettyjä vuokrausmääriä eikä antanut tulostavoitteita, mutta 183 000 EUR (2010) on kuitenkin summa, jolla voidaan vaatia korkealaatuista vastinetta tuelle. EKT saa nimittäin kaupungin tukea enemmän kuin esim. muuan Gallen-Kallela museo.

On valitettavaa todeta, että Espoon Taiteilijakillan jäsenluettelosta löytyy muutamaa poikkeusta lukuunottamatta espoolaisten ammattitaiteilijoiden kärki. Voidaan spekuloida elämämme loppuun asti millä arvotan taiteilijat kärjen ja tyven väliltä, mutta siihen on yksi objektiivinen tapa:
Esim. Koulutus, opetustoimet, teokset julkisissa kokoelmissa, näyttelyt, jurytetyt näyttelyt ovat muuttujia jotka voidaan todeta arvioimatta yhtään yksittäistä teosta.

Kulttuurilautakunta on käsitellyt taidelainaamoa monesta eri lähtökohdasta, ja me olemme iloisia jos siellä on taiteilijoiden töitä joita asiakkaat haluavat. Tämä on palvelus yhtälailla kaupunkilaisille kuin taiteilijalle. Se tuo espoolaiset taiteilijat tunnetuiksi kaupunkilaisille, ja se on myös tapa jolla kaupunki voi epäsuorasti tukea taiteilijan toimeentuloa. Suoraan taiteilija-apurahaan kaupungilla ei ole mahdollisuutta. Luonnollisesti yhdistyksen jäsenillä pitää olla yhtälainen oikeus saada teoksiaan esille, mutta jos jonkun teoksia kysytään enemmän on asiakaspalvelua (=kuntalaisen palvelua), että niitä on tavalla tai toisella saatavissa.

(Seuraavan kappale koskee huhua siitä että EKT on hankkinut kohtalaisen kalliit tietokoneet toimistolleen..)


Jos tuo iMac-tarina pitää paikkansa, niin olisi kyllä mielenkiintoista tietää miten kaupungin tuella hankitut iMacit tukevat EKT:n toimintaa? En halua olla pikkumainen eikä avustus sisällä vaatimusta selvittää jokaista ostosta... se kylläkin sisältää seuraavan pykälän:
"” kaupungin edustajien huolehdittava siitä, että yhteistyösopimusten kautta voidaan parhaalla tavalla edistää kuntalaisten parasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin maksaman avustuksen odotetaan tuottavan mahdollisimman paljon lisäarvoa eli avustukset käytetään kustannustehokkaasti. ”

Ja tarina jatkuu, Toinen näytös: Valikoitua tiedottamistalauantai 22. lokakuuta 2011

Historiallinen päivä - häpeällinen lista ...


21.10.2011 EU:sta tuli osa perustuslakiamme.


Seuraavana Asian käsittelyn aikana Perussuomalaisten tekemä muutosesitys ja lopullinen Eduskunnan päätös. Lopussa synkkää yksinpuhelua.Perustuslakivaliokunta 12. Lokakuuta 2011


PERUSTELUT

Vuoden 2010 valtiopäivillä antamassaan mietinnössä PeVM 9/2010 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen ja lakialoitteen (LA 44/2010 vp ) pohjalta muutettuna.

Perustuslain täydellisyysperiaatteen toteuttamisen kannalta valiokunta pitää edelleen tärkeänä myös sitä, että Suomen jäsenyys Euroopan unionissa nimenomaisesti mainitaan perustuslain tekstissä. (lyhennetty)

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011


VASTALAUSE

Perustelut

1, 94 ja 95 §

Mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ei ole tarpeellista sisällyttää perustuslain 1 §:ään, joten mainita tulee jättää pois.

Lissabonin sopimuksen myötä Suomen EU-jäsenyyttä voidaan pitää kansainvälisenä sopimuksena, jonka Suomi voi koska tahansa irtisanoa eduskunnan enemmistön päätöksellä, joten EU-jäsenyyden pitäminen valtiollisena perusratkaisuna ei ole perusteltua, vaikka EU-jäsenyydellä onkin vaikutusta Suomen täysivaltaisuuteen.

EU-jäsenyyden mainitsemisella valtiosääntömme yhteydessä on sitä paitsi tulkinnallista potentiaalia, ja maininta saattaisi yhdessä perustuslain pykäliin 94 ja 95 ehdotettujen muutosten kanssa antaa nykyistä väljemmät mahdollisuudet tulkita mm. toimivallan siirrot varsinkin Euroopan unionille siten, ettei niistä tarvitsisi päättää eduskunnassa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaan eduskunta voisi hyväksyä toimivallan siirrot äänten enemmistöllä tai päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Nykyisen perustuslain puitteissa muun muassa Lissabonin sopimuksen yhteydessä oli perusteltua esittää kanta, jonka mukaan sopimuksen hyväksymisestä olisi tullut päättää perustuslainsäätämisjärjestyksessä, tarvittaessa lakiehdotus kiireelliseksi julistaen.

Pykäliin 94 ja 95 ei tule tehdä ehdotettuja muutoksia, joilla entisestään helpotetaan toimivallan siirtoja Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai toimielimelle. Merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosäännönkin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita. Siksi tällaisista Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävistä toimivallan siirroista tulee säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä perustuslain 73 pykälän muodossa.

Ehdotus

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hylätään.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011

Tom Packalén /ps
Vesa-Matti Saarakkala /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

Ja sitten synkkään perjantaihin

Eduskunnan täysistunto
Perjantai 21. lokakuuta 2011 kello 13.01

PÄÄTÖKSET


Äänestyksessä eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin

jaa 118, ei 40, tyhjiä 1; poissa 40 (Ään. 1) (liite1)

Lakiehdotusten käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Ja se päättyi äänin 118-40, 1 tyhjä ja 40 poissa eduskunnan hyväksyessä vastoin kansan mielipidetta EU:n ottamisen perustuslakiin. Vaikka Keskusta ei halunut kaataa esitystä - siihen olisivat riittäneet vasemmistoliiton ja KD:n äänet. Niiden jotka vielä edellisessä eduskunnassa olivat lain hylkäämisen kannalla. Ministerinpaikat tekee ihmeitä aatteelle...

Maininnan poistaminen kaatui perustuslain käsittelyssä helmikuussa numeroin 134 - 30.
Poistamista kannattavia edustajia oli vasemmistoliiton, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien, sosialidemokraattien ja vihreiden eduskuntaryhmissä. Joukossa olivat muiden muassa nykyiset ministerit
Paavo Arhinmäki (vas.) ja Päivi Räsänen (kd.), jotka nyt ministerinsalkullaan patistivat puolueensa äänestämään hallituksen kannan mukaisesti. Tosin Arhinmäki ei kiireiltään ehtinyt tähän hänelle vähäpätöiseen käsittelyyn... Kaikki poissaolijat löytyvät pöytäkirjasta.

Miten kukaan kehtaa paeta vastuuta ja pidättäytyä tällaisesta äänestyksestä?

EU:n maininnasta perustuslakiin äänestivät hallituksen esityksen puolesta:
Voi olla että tätä nimilistaa katsellaan joskus tulevaisuudessa kun asian todelliset riskit alkavat tulla esiin. Nythän suurin osa kansasta ei taida edes ymmärtää mitä tämä voi tarkoittaa.

"Jaa" äänestivät seuraavat 118 edustajaa

Sauli Ahvenjärvi /kd

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr

Mikko Alatalo /kesk

Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Paavo Arhinmäki /vas

Jouni Backman /sd

Tuija Brax /vihr

Markku Eestilä /kok

Eeva-Johanna Eloranta /sd

Maarit Feldt-Ranta /sd

Tarja Filatov /sd

Christina Gestrin /r

Jukka Gustafsson /sd

Lars Erik Gästgivars /r

Satu Haapanen /vihr

Leena Harkimo /kok

Timo Heinonen /kok

Pertti Hemmilä /kok

Anna-Maja Henriksson /r

Rakel Hiltunen /sd

Anne Holmlund /kok

Jyri Häkämies /kok

Harri Jaskari /kok

Kalle Jokinen /kok

Mikael Jungner /sd

Jouko Jääskeläinen /kd

Antti Kaikkonen /kesk

Timo Kalli /kesk

Risto Kalliorinne /vas

Anne Kalmari /kesk

Ilkka Kanerva /kok

Ilkka Kantola /sd

Mika Kari /sd

Johanna Karimäki /vihr

Elsi Katainen /kesk

Jyrki Katainen /kok

Sampsa Kataja /kok

Pia Kauma /kok

Inkeri Kerola /kesk

Anneli Kiljunen /sd

Pauli Kiuru /kok

Mari Kiviniemi /kesk

Esko Kiviranta /kesk

Katri Komi /kesk

Anna Kontula /vas

Jukka Kopra /kok

Martti Korhonen /vas

Timo V. Korhonen /kesk

Johannes Koskinen /sd

Miapetra Kumpula-Natri /sd

Merja Kuusisto /sd

Merja Kyllönen /vas

Suna Kymäläinen /sd

Jukka Kärnä /sd

Seppo Kääriäinen /kesk

Sanna Lauslahti /kok

Eero Lehti /kok

Jari Leppä /kesk

Mika Lintilä /kesk

Päivi Lipponen /sd

Markus Lohi /kesk

Eeva Maria Maijala /kesk

Silvia Modig /vas

Riitta Myller /sd

Jari Myllykoski /vas

Outi Mäkelä /kok

Tapani Mäkinen /kok

Mikaela Nylander /r

Mats Nylund /r

Johanna Ojala-Niemelä /sd

Heli Paasio /sd

Sirpa Paatero /sd

Sari Palm /kd

Mauri Pekkarinen /kesk

Tuula Peltonen /sd

Raimo Piirainen /sd

Arto Pirttilahti /kesk

Tuomo Puumala /kesk

Antti Rantakangas /kesk

Juha Rehula /kesk

Eero Reijonen /kesk

Paula Risikko /kok

Markku Rossi /kesk

Päivi Räsänen /kd

Matti Saarinen /sd

Pertti Salolainen /kok

Kristiina Salonen /sd

Janne Sankelo /kok

Sari Sarkomaa /kok

Arto Satonen /kok

Anni Sinnemäki /vihr

Juha Sipilä /kesk

Jouko Skinnari /sd

Alexander Stubb /kok

Katja Taimela /sd

Hanna Tainio /sd

Astrid Thors /r

Eila Tiainen /vas

Kimmo Tiilikainen /kesk

Lenita Toivakka /kok

Jani Toivola /vihr

Ari Torniainen /kesk

Tytti Tuppurainen /sd

Oras Tynkkynen /vihr

Tapani Tölli /kesk

Kari Uotila /vas

Raija Vahasalo /kok

Sinuhe Wallinheimo /kok

Jan Vapaavuori /kok

Mirja Vehkaperä /kesk

Anu Vehviläinen /kesk

Pauliina Viitamies /sd

Pia Viitanen /sd

Anne-Mari Virolainen /kok

Erkki Virtanen /vas

Tuula Väätäinen /sd

Ben Zyskowicz /kok

Peter Östman /kd

torstai 6. lokakuuta 2011

Homeopaateille ja muille "mustan magian" harrastajille

Atomeja syömällä terveeksi?

Erilaiset vaihtoehtoisen lääketieteen keinot ovat nostaneet suosiotaan tasaisesti ilman kovin näkyvää kritiikkiä. Huomattavasti useimmin näen positiivisesti kirjoitetun artikkelin jostain hoidosta, kuin kriittisen kannanoton sen toimivuudesta. Tosiasioihin perustuvat puheenvuorot rajoittuvat 90%:sti sähköiseen mediaan ja ovat yksittäisten henkilöiden kirjoittamia.

Homeopatian kehitti saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann. Hänen aikanaan lääkkeet olivat vielä luonnontuotteita ja usein hyvin myrkyllisiä. Potilaita kuoli yliannostuksiin siinä kun sairauksiinkin. Hahnemann alkoi tutkia aineiden laimentamista ja huomasi, että mitä enemmän hän laimensi kiniiniä, sitä pienemmillä sivuvaikutuksilla se parantaa Malarian.

Laimentamisesta tuli homeopaattisten tuotteiden valmistuksen perusohje. Lääkeaineita valmistetaan eri vahvuisina erilaisten asteikkojen mukaan.

Jos valmisteen vahvuus on 12C tai 24D, grammassa tällaista valmistetta olisi vaikuttavaa ainetta teoreettisesti vain 0,000000000000000000000001 grammaa. Tämä on pienempi kuin vetyatomin massa.

Tästä syystä vaikutus perustuu kantaliuoksen (veden) muistiin. Tästä tutkimuksesta ranskalaiselle immunologi Jacques Benvenistelle myönnettiin Kemian lg Nobel vuonna 1991. Hänet palkittiin toistamiseen vuonna 1998 jatkotutkimuksistaan. Suomen Homeopaatit ry. kirjoittaakin 15.8.2011: "Homeopatian arvoitus selviämässä: Teho perustuu veden muistiin."

Homepaattisten valmisteiden valmistusta valvoo EU-lainsäädäntö.

Homeopatian vahvin, ja ainut toimiva rohto on Placebo. Lisäksi homeopatia näyttää tutkimuksen valossa vaikuttavan homeopaattisten lääkäreiden empaattisen ja ihmisen huomioivan hoitoasenteen vuoksi.

Homeopatia liiketoimintana voisi periaatteessa jatkua, mutta kaikki lääketieteellinen terminologia ja sairauksien parantamiseen viittaavat lupaukset on poistettava sen yhteydestä. Toisaalta kyse on puhtaasti huijauksesta - vaikkakin usein vilpittömällä mielellä tehdystä. Hömppähoitojen ja taikureiden lista on luonnollisesti pidempi kuin vain homeopatia, mutta siitä joskus tulevaisuudessa enemmän.

On äärettömän vaarallista että toisinaan julkisuuden henkilöt ja poliitikot puoltavat näitä uskomushoitoja ja esiintyvät niiden tapahtumissa. Eikä se riitä - Heidi Hautala on EU:ssa vaatinut homeopatiaa KELA-korvausten piiriin.

Sirpa Pietikäinen
, Heidi Hautala, Liisa Sulkakoski jne...

Suomeen pyrittiin saamaan luontaishoitoja rajoittava ns. puoskarilaki. Mutta se valitettavasti kaatui.

Tästä linkistä lisätietoja homeopatiasta.

tiistai 4. lokakuuta 2011

Samaa sukupuolta olevien oikeudet - Persut, Homot, adoptio ja hieman kirkkohistoriaa

En ole koskaan aiemmin ottanut kantaa samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen tai oikeuksiin. Nyt näyttäisi olevan sen aika.

Aihe on noussut taannoisen Ajankohtaisen Kakkosen Homokeskustelun jälkeen pinnalle ja on nyt varsin ajankohtainen. Samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeus on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Sateenkaariperheillä on ollut vuodesta 2009 oikeus perheen sisäiseen adoptioon.

"Perheen sisäinen adoptio tarkoittaa sitä, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Sisäinen adoptio on mahdollinen silloin, kun lapsella on vain yksi juridinen vanhempi, mutta käytännössä kaksi (tai useampia) sosiaalista vanhempaa."

En lähde käsittelemään tässä tekstissä sukupuolineuraalin avioliittolain ja siihen liittyvän adoptio-oikeuden kaikkia kiemuroita koska se vaatii oman kirjoituksensa. Tuon kuitenkin esille joitain ajatuksia joilla olen muodostamassa omaa kantaani. Kokonaisuus on kaikkea muuta kuin yksinkertainen.


PERSUT ja HOMOT

Puoluettani pidetään hyvin konservatiivisena suhteessa homoseksuaalisuuteen ja se on varmasti totta. Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma kertoo puolueen kannan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuteen:

"Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon, sillä avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen välillä solmittavaksi. Nykyinen parisuhteen rekisteröinti turvaa samaa sukupuolta oleville pareille heille kuuluvat oikeudet, eikä oikeuskäytäntö siten ole syrjivä. Oikeutta adoptioon emme anna samaa sukupuolta oleville pareille. Perussuomalaiset eivät ole hyväksyneet myöskään hedelmöityshoitojen antamista yksinäisille naisille tai naispareille."

Persupuolue ei kuitenkaan ole mikään homofobinen homojien vastustuspuolue kuten joskus annetaan ymmärtää. Puolueen kollektiivinen suhtautuminen on uskoakseni hyvin samankaltainen kuin Kokoomuksella tai Keskustalla ja todennäköisesti lievempi kuin Kristillisillä. Ehkä hieman kahta ensin mainittua jyrkempi adoptio-oikeuskysymksessä.

Vaikka olemmekin median erityisessä suosiossa ja yksittäisten kansanedustajien ajatukset sopivasti tulkittuna pääsevät aina lehtien etusivuille, ei kannata langeta ansaan ja yleistää.

Perussuomalaisena minulle on jokseenkin yhdentekevää jos joku haluaa kutsua minua persuksi. Toki termin käyttö -varsinkin sen jälkeen kun se katsottiin epäasialliseksi eduskunnassa kertoo toki heti käyttäjän asenteesta. Jukka Relanderin kolumni tältä aamulta on hyvä esimerkki miten termiä on nyt alettu käyttää.

HOMOT ja ADOPTIOT

Samaa sukupuolta olevien parien sisäinen adoptio perusteltiin lapsen oikeuksilla. Samoilla perusteluilla esim. SETA puhuu sukupuolineutraalin avioliiton puolesta. Täysin samalla "lasten asema"-kortilla sitä myös vastustetaan.

On lähtökohtaisesti eriskummallinen tilanne, että muutosta aikuisten oikeuteen sekä puolletaan, että vastustetaan samalla peruskäsitteellä. Tämä jo kertonee sen, että yhtä totuutta ei ole olemassa. Sitä ei löydy myöskään asiasta tehdystä laajasta selvityksestä.

Lesbopareilla on käytännössä mahdollisuus saada lapsi siten, että toinen osapuoli hankkiutuu keinohedelmöitys-hoitohin. Parilla ei ole näin mahdollisuutta edes sisäiseen adoptioon, mutta sosiaalisesti sateenkaariperhe syntyy. Se, että perheen toinen pää ei juridisesti ole lapsen äiti voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi biologisen äidin kuoltua huoltajaa määriteltäessä. Nykytilanne ei ole lasten oikeuksien perusteella hyvä. Käytäntö jossaa yksinäinen henkilö voi mennä hedelmöityshoitoihin (lesbo tai hetero) näin helposti sisältää mielestäni liikaa riskejä - tästä aiheesta tulevaisuudessa enemmän.

Toisaalta se, että nainen voi yksin hankkia lapsen keinohedelmöityksen kautta synnyttää valtavan epätasa-arvon. Mielenkiintoinen yksityiskohta on siis se, että SETA ajaa vaatimuksillaan vahvasti miesten oikeuksia.

KIRKKOHISTORIAA

Kirkko on vastustanut voimakkaasti sateenkaariperheiden adoptioita ja samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Tämä on ollut kristillisen kirkon näkemys ainakin 1300-luvulta. Raamattu ei käsittele homoseksuaalisuutta itsenäisenä aiheena, mutta viittauksia laajempien kokonaisuuksien yhteydestä voidaan löytää. (Room.1:21s, 1 Kor.6:9, 1 Tim.1:10, 5 Moos.23:18-19). Ainut erikseen mainittu syy Sodoman ja Gomoran hävitykseen sen varsinaisessa kuvauksessa (1. Moos. 19:24–25) oli "miesten uhkaus raiskata mies".
Sodoman nimestä onkin sittemmin johdettu sana sodomia.

Raamattu käsittelee asian täysin yhdyntäkeskeisesti ja kuvailee sen taustaksi poikkeuksetta epäjumalapalveluksen tai moraalisen rappiotilan, sekä motiiviksi yltiöpäisen kiiman tai muuukalaisvihan.

Homoseksuaalisuus oli antiikin Kreikassa (pederastia) ja Roomassa pääosin hyväksyttyä, mutta sekin käsitettiin vain yhdyntänä. Joitan homo-avioliittoja tunnetaan. Tällaisen solmi esimerkiksi Keisari Nero - kahdesti. Virallisesti miesten väliset suhteet kielsi kristitty keisari Konstantinus II.

On siis selvää, että olemassa olonsa yhteen kirjaan perustava kirkko on tulkinnut näkökulmansa sen mukaisesti. Raamatussa ei mainita yhtään positiivista kohtaa koskien samaa sukupuolta olevien suhdetta, joten varsinaisesti se ei jätä tulkinnalle varaa. Ei edes modernille jos sitä pidetään Jumalan sanana.

On olemassa tutkimuksia joiden mukaan alkukirkon aikana samaa sukupuolta olevien kesken olisi solmittu avioliittoja, mutta debaatti erityisesti Alan Brayn ja John Boswellin tutkimuksien tuloksista käy kuumana ja ne on kyseenalaistettu. Itselläni ei ole substanssia arvioida tutkimuksia. Kummankin tutkijan kerrotaan olleen uskonnollisia katolilaisia ja homoseksuaaleja, joten on mahdollista että taustalla on ollut inhimillisiä syitä todistaa samaa sukupuolta olevien suhteen oikeutus kirkon sisällä.

Alkukirkon suhdetta homoseksuaalisuuteen on tutkittu siitä syystä, että se Raamattu jota tänä päivänä luemme ei välttämättä vastaa sitä sanomaa, joka 2000-vuotta sitten on tunnettu. Raamattua on kirjoitettu satojen vuosien aikana. Siitä on poistettu ja siihen on lisätty tekstejä. Raamatun suhtautuminen naisiin ja naispappeuteen näyttääkin syntyneen vasta 100-vuotta ajanlaskun alkamisesta ilman Jumalan sanaa tai Jeesusta - miesten kesken.

Allekirjoittanut ei itse kuulu kirkkoon pääosin siitä syystä, että raamattuun perustuva luterilaisuutemme ei oikein kestä lähdekritiikkiä. En ole kuitenkaan ateisti ja kannatan voimakkaasti sitä Luterilaista etiikkaa joka hyvin pitkälle on suomalaisuudenkin perustana.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Mielestäni samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkossa ei ole poliitikkojen asia. Sen kuuluisi olla kirkon oman päätösvallan alla. Suomessa kirkko on kuitenkin osa valtiota ja on toimittava sen mukaan. Jos kirkko alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia ja hyväksyy heidän adoptio-oikeutensa uskonto menettää uskottavuutensa. On selvä, ettei raamattua pidä ottaa kirjaimellisesti. Ajan henki -niin kirjan kirjoittajien kuin nykyinen on otettava huomioon. On kuitenkin mahdotonta ajetella että Jumalan sanaksi luokiteltua informaatiota käsitellään täysin päinvastaisesti aina tilanteen muuttuessa. Kirkon ei pitäisi tulkita raamattua tai kristinuskoa varomattomasti.

Nykyisen lainsäädännön takia näyttäisi siltä, että lasten oikeudet paranisivat mikäli naispareilla (Jotka voivat sen lapsen joka tapauksessa hankkia) olisi mahdollista muodostaa adoption kautta juridinen perhe. Tämä on tietysti sukupuolten tasa-arvon kannalta täysin mahdoton ajatus.

Yleisesti perustellaan sateenkaari-adoptioiden kieltämistä sillä, että lapsella pitäisi olla oikeus isään ja äitiin. On mielestäni selvää, että tasapainoinen perhe josta löytyvät mies ja nainen on hyvä malli. Ilman toista vanhempaa kasvavat lapset kohtaavat enemmän haasteita. Pienelle pojalle isä ja tytölle äiti ovat kiistämättä tietynlaisia roolimalleja oman sukupuolen saloihin.

Ei ole olemassa sukupuolineutraalisuutta vaikka toisin joskus väitetään. Me olemme tyttöjä tai poikia, sukupuoli on biologinen käsite. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että sukupuolen pitäisi olla kahlitseva tai poissulkeva tekijä.

Ei ole näyttöä siitä, että homoparin kasvattama lapsi kasvaisi automaattisesti kieroon, mutta ei ole liioin tutkimuksiakaan. Adoptio-oikeutta perustellaan myös sillä, että adoptio-lapsi on aina toivottu ja pitkään harkittu - tai että monissa moniongelmaisissa heteroperheissä vahinkolapset ovat kiistämättä huonossa asemassa. Jälkimmäisen kaltaisille perheille ei tosin adoptiolasta annettaisi - prosessi on nimittäin äärimmäisen tarkka.

Vaikka adoptio-oikeus annettaisiin - kuinka helposti samaa sukupuolta oleva pari saisi lapsen adoptoitua? Suomessa lapsen adoptioon luovuttava pystyy vaikuttamaan siihen mihin lapsi menee. Kuinka moni antaisi lapsen kahdelle miehelle tai naiselle? Ulkomaiset adoptiot esimerkiksi Kiinasta samaa sukupuolta olevalle parille eivät myöskään onnistuisi.

Sukupuolineutraali avioliittolaki ja sitä kautta adoptio-oikeus on voimassa jo useissa maissa.

Mikäli sukupuolineutraali avioliitto ja adoptio-oikeus tullaan hyväksymään en näe siinä suurta ongelmaa. Adoptioprosessi on niin pitkä ja monimutkainen, että uskon kaikkien adoptiota hakevien pariskuntien olevan kyvykkäitä vanhemmiksi. Perheen ulkopuolelta adoptoitujen lasten määrä tulisi joka tapauksessa olemaan marginaalinen ja tätä kautta naispareilla olevat ja heille tulevat lapset (Joita on ja tulee olemaan moninkertainen määrä) saisivat paremman juridisen suojan. Luterilaiselle kirkolle tilanne olisi ongelmallinen kuten aiemmin kerrottu.

Historiallisesti yhteiskunnallisten arvojen muutos on poikkeuksellisen nopeaa. Homoseksuaalisuus oli vielä 40-vuotta sitten rikos ja vuoteen 1981 sairaus. Onko yhteiskunta valmis siihen, että lapsella on kaksi äitiä tai isää?keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Kansainvälinen riippumaton tutkimus paljastaa

Demos niminen laitos pyysi heinäkuussa Perussuomalaisten kannattajia osallistumaan tutkimukseen. Mainoksia oli ainakin Facebookissa, ja kysely oli tuotettu Survey Monkey nimisellä maksuttomalla sovelluksella jolla kuka tahasa voi luoda lomakepohjaisen listan erilaisia ”gallup”-kysymyksiä.

Erilaisia mielipidetiedusteluja tekeviä yrityksiä on paljon, ja eduskuntavaalien jälkeen PS on varmasti ollut kiinnostava puolue, mutta yleensä jokaisella kyselyllä on myös tarkoitus selvittää jotain sen tilaajaa kiinnostavaa.

Vastasin siis kyselyyn ja samalla katsoin sen tekijäksi merkityn yhtiön tiedot:

”Demos is a think-tank focused on power and politics. Our unique approach challenges the traditional, 'ivory tower' model of policymaking by giving a voice to people and communities, and involving them closely in our research.

Suomessa toimii Demos Helsinki niminen virallisesti sitoutumaton, mutta ainakin aatteellisesti hyvin lähellä Vihreitä oleva ajatushautomo. En tiedä mitä muuta yhteistä ko. Toimijoilla on kuin nimi, mutta ainakin yhteistyötä ne tekevät kiinteästi.

Think-tank, eli ajatushautomo ylitti uteliaisuuskynnyksen ja tutustuin sen toimintaan. Formaatti ei välttämättä ole kaikille tuttu, joten Wikipedian sanoin kuvattuna.

Ajatushautomo, joskus myös ajatusmylly, (engl. think tank) on tutkimuslaitos tai muu organisaatio, joka kehittää ideoita ja ehdotuksia poliittisten, taloudellisten tai sotilaallisten kysymysten ratkaisemiseksi. Ajatusmyllyt koostuvat yleensä korkean tason tutkimukselle omistautuneista yksilöistä, jotka hyödyntävät tiiviistä yhteistyöstä koituvia synergiaetuja”

Suurin osa Suomessa toimivista ajatushautomoista ovat poliittisia ja toimivat avoimesti puolueensa taustalla. Puolueet eivät suoraan sanele tutkimusaiheita, mutta aiheet valikoituvat samansuuntaisiksi kuin puolueen intressit. Tuotteliampia lienevät SDP:n Kalevi-Sorsa-säätiö, Keskustan e2 ja Kokoomuksen Toivo-ajatuspaja.

... mutta minkälainen oli mielipidetiedustelu perussuomalaisille:

Kysymys 12.

Mitä meiltä olet seuraavista väitteistä (aivan eri mieltä, jonkin veran eri mieltä, ei mielipidettä, jonkin verran samaa mieltä, täysin samaa mieltä)? (Yhteensä viisi väitettä)

c. Väkivallan voi hyväksyä jos sillä saadaan hyviä tuloksia

e. Yleisesti ottaen ihmisiin ei voi luottaa

Eipä tule heti mieleen kyselyä johon olisin osallistunut ja jossa olisi ollut tämän kaltaisia väitteitä.


Kysymys 14

Mitkä kolme alla olevan listan arvoista ovat sinulle tärkeimpiä?

a. lainvoimaisuus
b. ihmiselämän kunnioittaminen
c. ihmisoikeudet
d. yksilön vapaus
e. demokratia
f. rauha
g. tasa-arvo
h. turvallisuus
i. solidaarisuus
j. suvaitsevaisuus
k. uskonto
l. itsensä kehittäminen
m. muiden kulttuurien kehittäminen
n. vahva hallinto

o. ei mikään näistäp.
p. en tiedä

Tässä kysymyksessä pitää valita kolme tärkeintä 14:sta vaihtoehdosta, joista suurin osa koostuu länsimaisen demokratian kulmakivistä.

Mikäli sopiva osuus kyselyyn vastanneista valitsee kolme tärkeintään, mutta kollektiivisesti jättää vaikkapa demokratian tai tasa-arvon liian itsestään selvinä valitsematta, voidaan gallupin tuloksissa todeta, että x:lle %:lle perussuomalaisten kannattajista nämä asiat eivät ole tärkeitä.
Tahi Ilta-Sanomittain:
”Soini haluaa naiset kotiin! Perussuomalaisten kannattajista yli 90% ei kannata sukupuolten välistä tasa-arvoa.”

Kysymys 12 antoi tekijälleen valtakirjan todeta Perussuomalaisten hyväksyvän väkivallan jos yksikin näin vastaa. Mitä sitten tarkoitetaan hyväksytyllä väkivallalla? Onko Libyan kapinallisten auttaminen ja Afganistanissa YK-joukoille sattuneet tulitaistelut hyväksyttyä väkivaltaa? Väkivaltaa ainakin ja käsittääkseni laajasti hyväksyttyjä. Jos vastaaja ajatteli näin hän ns. nielaisi Demoksen "nokkelan" syötin.

Sanomattakin lienee selvää, ettei kysely millään tavalla varmistanut vastaajan olevan Perussuomalaisten kannattaja. Olisi mielenkiintoista tietää kuka mielipidekyselyn on tilannut - ei nimittäin jää epäselväksi että kyseessä on täysin tarkoitushakuinen gallup.

Ennakkotietoja kyselyn tuloksista menikin sitten suoraan Sisäministeriöön:


20.9.2011

Sisäministeriö yllättyi kansainvälisen tutkimuksen alustavista tuloksista.
- Oletus tietenkin oli, ettei yksikään olisi valmis hyväksymään väkivaltaa, sanoi sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen.

Hyväksytkö väkivaltaa missään tilanteessa?

Missä tilanteessa väkivalta voi olla hyväksyttävää?

Osa perussuomalaisten jäsenistä ja kannattajista hyväksyy väkivallan, selviää vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta. Tämä ennakkotieto yllätti sisäministeriön.

- Oletus tietenkin oli, ettei yksikään olisi valmis hyväksymään väkivaltaa, sanoi sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen tiistaina Helsingissä seminaarissa, joka käsitteli väkivaltaisuutta ja radikalisoitumista. ”

Odottelen suurella mielenkiinnolla Demoksen lopullista arviota ja Iltapäivä-tabloidien otsikkoja.torstai 15. syyskuuta 2011

Mitä Kreikassa pelastetaan?

Jos olisin sijoittanut johonkin yhtiöön suuren summan rahaa, ja sen olemassaolo = minun sijoitukseni olisi vaakalaudalla.

1. Tekisinkö kaiken voitavani oman sijoitukseni pelastamiseksi?

Kyllä

2. Jos saksalaisilla pankeilla olisi kymmeniä miljardeja kiinni Kreikan lainoissa, tekisikö maa kaikkensa tuon pääoman säilyttämiseksi?

3. Jos Ranskalaiset olisivat samassa veneessä, toimisivatko he teutonien tavoin?

Kyllä ja Kyllä

4. Tämä onkin vaikeampi kysymys. Mitä Kreikan tekohengityksellä oikein pelastetaan?

Todellisuudessa Saksan, Ranskan ja muiden Kreikkaa tavalla tai toisella rahoittaneiden pankkien sijoitukset ja EU:n kehitys liittovaltioksi.

Kreikkahan on jo kaatunut eikä kukaan tunnu edes tietävän milloin se ajautuu täydelliseen kassakriisiin. Lisäksi nykyisillä toimenpiteillä, jotka näyttävät etenevän kohti "pysyvää mekanismia" ja liittovaltiorakennetta - vahvistetaan suurten maiden valtaa ja merkitystä Euroopan Unionissa. Kreikan kaatuminen ei olisi eduksi tälle suunnitelmalle.

Kun asia keväällä 2010 nousi esille puhuttiin mahdollisesta 80 miljardin Euron avusta ja "Kreikka-taudin" pysäyttämisestä. Sittemmin kehuttiin Kreikan tehneen ratkaisevia uudistuksia mutta apupaketteja tarvittiinkin lisää. Eikö Jyrki Katainen saa missään vaiheessa oikeaa informaatiota vai eikö Jyrki jaa sitä? Kuka ketäkin sitten uskoo...

Kreikka ei ole tehnyt EU:n vaatimia uudistuksia - niitä joihin se itse sitoutui ensimmäisissä lainaneuvotteluissa. Sen piti esimerkiksi myydä omaisuuttaan 50 miljardin edestä, mutta näin ei ole tapahtunut. Toisaalta EU ei ole aiemminkaan huolehtinut omien sääntöjensä noudattamisesta: no bailout säännöllä kiellettiin yhteinen vastuu ja talous- ja vakaussopimuksella pyrittiin estämään hallitusten holtiton rahankäyttö. Jälkimmäistä sääntöä rikkoivat suuret EU-maat jos ennen nykyistä kriisiä ilman mitään sanktioita.

Kreikan viimeisin apupaketti auttaa vain siirtämään kriisiä eteenpäin. Se ei siis poista sitä.
Syöpä ei parane särkylääkkeillä vaikka olo voi helpottua.

Suomen yritykset saada jonkinlainen vakuus Kreikan apupakettiin ei tule onnistumaan vaikka neuvottelijat "voittajina" jo niin kertoivat. Eero Lehden kritiikki asiasta oli täysin relevantti, mutta jostain syystä lehdistöä kiinnostavat enemmän muut asiat kuin se miten hallituspuoleiden keulakuvat valehtelevat kansalle. On selvää, että eduskuntavaalien jälkeen "vanhojen puoluiden" oli tehtävä jotain vastatakseen Perussuomalaisille, mutta lopputulos näyttää jäävän surkuhupaisaksi.

Jos halutaan etsiä vakuusvaatimuksistamme jotain positiivistä: Suomi osoitti jonkinlaisia elonmerkkejä EU:n jäsenenä puhumalla ääneen omista intresseistään ikuisen mallioppilas-kompleksin sijaan. Ehkä joillekin on tämän komedian aikana selvinnyt kuinka voimakkaasti Suomi voi nykyään vaikuttaa veronmaksajiensa rahojen kohtaloon...

"Vaalien alla Kiviniemen-Kataisen hallitus vetosi vastuun kantamiseen ja väitti, että Portugali-paketin hyväksymisellä pelastetaan suomalaisia työpaikkoja. EU:n maatalous- ja rakennetuetkin olivat muka vaarassa. Perussuomalaisten Portugalikanta oli suistaa koko Euroopan raiteiltaan, mikäli EU:n byrokraatteja ja keskuspankkimiehiä oli uskominen. Vaalien jälkeen tämä muka onkin vain yksittäinen pikkuasia." (Lähde)